4, phong, cách, công, sở, với, áo, sơ, mi, kẻ

FOR SALE: 0932558668